marzec 2019

Zajęcia innowacyjne We wszystkich grupach wiekowych odbyły się zajęcia innowacyjne z  techniki składania papieru – origami. Celem tych zajęć było rozbudzenie dziecięcej wyobraźni i rozwijanie sprawności manualnej
Teatr ….w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym jego rozwój, uaktywnia fantazję, a także marzenia i zainteresowania. 26 marca 2019 roku w przedszkolu przy ul. Mehoffera
Międzynarodowy Dzień Teatru Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Teatr będący syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Kontakt dzieci
„Wielka wyprawa Molly” W ramach cyklu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej dzieci obejrzały kolejny bardzo wartościowy film reż. M. Bruhn, M. Ekbladh, T. Sieger Mała Molly Potworowski szykuje
Muzyka, kolory, emocje… Jak narysować emocje…? Dzieciom z kółka teatralnego pomogła muzyka,  kolory i wspólne działanie… zainspirowane stworzyły Stworki – Potworki ? Gra planszowa Dzieci z kółka
Rozwijanie twórczości plastycznej należy do podstawowych zadań wychowania plastycznego w przedszkolu. Twórczość ta umożliwia rozwój pewnych dyspozycji psychicznych, sprawności umysłowej, manualnej, pamięci wzrokowej, wyobrażani przestrzennej, ruchowej i