Kółko teatralne

Muzyka, kolory, emocje…

Jak narysować emocje…? Dzieciom z kółka teatralnego pomogła muzyka,  kolory i wspólne działanie… zainspirowane stworzyły Stworki – Potworki ?

Gra planszowa

Dzieci z kółka teatralnego wymyśliły dużą grę planszową z materiałów wtórnych. Zdobiły kartony, ustaliły wspólnie zasady i reguły wspólnej zabawy, ale najwięcej radości sprawiło dzieciom, wymyślanie poleceń do każdego pola…, a zadania były rozmaite, śmieszne, aktorskie i sprawnościowe… zabawy było co nie miara ?