koncepcja

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Dzieci, które dziś przychodzą do nas, za kilkanaście lat będą wybierały swoją życiową i zawodową drogę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie umiejętności i cechy będą im wtedy potrzebne. Dlatego przygotowujemy dzieci dając im uniwersalne kompetencje, aby w przyszłości potrafiły poradzić sobie w każdych okolicznościach. Współczesne badania dotyczące edukacji wskazują, że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje przede wszystkim:

 • relacji z dojrzałym, akceptującym dorosłym, od którego mogłoby się uczyć, przede wszystkim poprzez przykład,
 • odpowiednio zorganizowanego środowiska nauki, bezpiecznego oraz inspirującego do poszukiwań i eksperymentów.
 • kompetentna kadra dobrze wyszkolonych i zaangażowanych nauczycieli
 • kompetentni rodzice uzyskujący wsparcie kadry i współdziałający z nią


To wszystko prowadzi do rozwoju kompetentnego dziecka, świadomego swojej wartości i przygotowanego do podejmowania wyzwań.

STAWIAMY NA:

 • zaufanie do naturalnych kompetencji dziecka – społecznych, poznawczych i emocjonalnych – dzięki czemu codzienny proces edukacji i wychowania wychodzi od potrzeb dziecka
 • relację z życzliwym i akceptującym opiekunem, który szanuje zdanie dziecka
 • stwarzanie inspirującej przestrzeni zachęcającej do poznawania świata
 • czytelne reguły współtworzone przez dzieci
 • naukę samodzielności
 • różnorodność zajęć (umuzykalniające, sensoryczne, teatralne, imprezy kulturalne, codzienny angielski, szachy, zajęcia matematyczne, warsztaty psychologiczne)

DZIĘKI TEMU TWOJE DZIECKO ROZWINIE:

 • kompetencje społeczne
 • zdrowe poczucie własnej wartości
 • wiedzę o sobie i świecie
 • indywidualne zdolności
 • odpowiedzialność, samodzielność, asertywność
 • ciekawość i chęć eksperymentowania
 • sprawność fizyczną.


Dowiedz się więcej o ZAJĘCIACH w przedszkolu.

JAK DZIAŁAMY?

 • opieka i edukacja dla dzieci w wieku od 2. do 6. roku życia
 • działamy przez cały rok kalendarzowy
 • powtarzalny rytm dnia, budujący poczucie bezpieczeństwa
 • codzienne zajęcia na świeżym powietrzu, własny plac zabaw
 • zabezpieczenie wejścia do placówki
 • zdrowa, dostosowana do potrzeb dzieci własna kuchnia
 • twórcze zajęcia dodatkowe
 • własne sale integracji sensorycznej
 • codzienny angielski

KOMUNIKACJA Z RODZICAMI

Zapewniamy częstą i łatwą komunikację oraz wymianę informacji z rodzicami, co umożliwia współpracę i wzajemną inspirację:

 • konsultacje z nauczycielami i dyrektorem przedszkola
 • tablice z informacjami na temat codziennego jadłospisu, eventów odbywających się w przedszkolu

Chcemy, aby rodzice mogli uzyskać w Plastusiu profesjonalne wsparcie. Dlatego proponujemy im:

 • konsultacje z nauczycielami w sprawach wychowawczych,
 • wykłady i warsztaty na ważne tematy, np. jak stawiać granice, jak rozwija się poczucie własnej wartości u dziecka, jak postępować z agresją u dziecka, co to jest pozytywna dyscyplina

PRZED SZKOŁĄ – ZERÓWKA

Przygotowując dzieci do spotkania ze szkołą, koncentrujemy się na:

 • radzeniu sobie z sytuacjami nowymi, zaskakującymi, także z trudnymi
 • kształtowaniu samodzielności
 • uczeniu dzieci trudnej sztuki podejmowania wyborów
 • pokazywaniu, jak należy planować swoją pracę, dzielić zadania na mniejsze, kończyć rozpoczęte etapy
 • budowaniu poczucia własnej wartości – stres nie istnieje obiektywnie, pojawia się wtedy, kiedy człowiek ocenia, że z czymś sobie nie poradzi, dlatego tak ważne jest dla nas, żeby dzieci wierzyły, że mogą i potrafią, uda im się, dadzą radę!
 • przygotowaniu do czynności i wyzwań, które na pewno będą udziałem dzieci w nauczaniu początkowym – pisania, czytania, liczenia, rozumienia istoty działań matematycznych, nazywania i rozumienia podstawowych zjawisk przyrodniczych
 • umiejętności zauważania, nazywania i chronienia swoich granic psychologicznych, wyrażania emocji i potrzeb

 

Nasze WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE i PIERWSZY TEATR pomagają w zdobyciu tych umiejętności.

KADRA

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Kadrę pedagogiczną w Plastusiu tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli, którzy stwarzają warunki do rozwoju dziecka, uwzględniając jego potrzeby. Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. To właśnie w przedszkolu dzieci mają pierwszy kontakt z rysowaniem, czytaniem i pisaniem. Poprzez zabawę mogą zmotywować się do rozwoju adekwatnego do ich wieku. Nauczycielki, które zajmują się dziećmi w przedszkolach mają duży wkład w pierwszą edukację dzieci. To w dużej mierze ich zasługą jest poczucie estetyki czy pozytywny stosunek dzieci do zabaw ruchowych i wszelkiej aktywności fizycznej. Wiedząc, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nauczycielki otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują dobry kontakt z Rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennej rozmowy z nauczycielem na temat rozwoju swojego dziecka.