koncepcja

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Dzieci, które dziś przychodzą do nas, za kilkanaście lat będą wybierały swoją życiową i zawodową drogę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie umiejętności i cechy będą im wtedy potrzebne. Dlatego przygotowujemy dzieci dając im uniwersalne kompetencje, aby w przyszłości potrafiły poradzić sobie w każdych okolicznościach. Współczesne badania dotyczące edukacji wskazują, że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje przede wszystkim:

 • relacji z dojrzałym, akceptującym dorosłym, od którego mogłoby się uczyć, przede wszystkim poprzez przykład,
 • odpowiednio zorganizowanego środowiska nauki, bezpiecznego oraz inspirującego do poszukiwań i eksperymentów.
 • kompetentna kadra dobrze wyszkolonych i zaangażowanych nauczycieli
 • kompetentni rodzice uzyskujący wsparcie kadry i współdziałający z nią


To wszystko prowadzi do rozwoju kompetentnego dziecka, świadomego swojej wartości i przygotowanego do podejmowania wyzwań.

STAWIAMY NA:

 • zaufanie do naturalnych kompetencji dziecka – społecznych, poznawczych i emocjonalnych – dzięki czemu codzienny proces edukacji i wychowania wychodzi od potrzeb dziecka
 • relację z życzliwym i akceptującym opiekunem, który szanuje zdanie dziecka
 • stwarzanie inspirującej przestrzeni zachęcającej do poznawania świata
 • czytelne reguły współtworzone przez dzieci
 • naukę samodzielności
 • różnorodność zajęć (umuzykalniające, sensoryczne, teatralne, imprezy kulturalne, codzienny angielski, szachy, zajęcia matematyczne, warsztaty psychologiczne)

DZIĘKI TEMU TWOJE DZIECKO ROZWINIE:

 • kompetencje społeczne
 • zdrowe poczucie własnej wartości
 • wiedzę o sobie i świecie 
 • indywidualne zdolności
 • odpowiedzialność, samodzielność, asertywność
 • ciekawość i chęć eksperymentowania
 • sprawność fizyczną.


Dowiedz się więcej o ZAJĘCIACH w przedszkolu.

JAK DZIAŁAMY?

 • opieka i edukacja dla dzieci w wieku od 1. do 6. roku życia
 • działamy przez cały rok kalendarzowy
 • powtarzalny rytm dnia, budujący poczucie bezpieczeństwa
 • codzienne zajęcia na świeżym powietrzu, własny plac zabaw
 • zabezpieczenie wejścia do placówki
 • zdrowa, dostosowana do potrzeb dzieci własna kuchnia
 • twórcze zajęcia dodatkowe
 • własne sale integracji sensorycznej
 • codzienny angielski

KOMUNIKACJA Z RODZICAMI

Zapewniamy częstą i łatwą komunikację oraz wymianę informacji z rodzicami, co umożliwia współpracę i wzajemną inspirację:

 • konsultacje z nauczycielami i dyrektorem przedszkola
 • tablice z informacjami na temat codziennego jadłospisu, eventów odbywających się w przedszkolu

Chcemy, aby rodzice mogli uzyskać w Plastusiu profesjonalne wsparcie. Dlatego proponujemy im:

 • konsultacje z nauczycielami w sprawach wychowawczych,
 • wykłady i warsztaty na ważne tematy, np. jak stawiać granice, jak rozwija się poczucie własnej wartości u dziecka, jak postępować z agresją u dziecka, co to jest pozytywna dyscyplina

PRZED SZKOŁĄ – ZERÓWKA

Przygotowując dzieci do spotkania ze szkołą, koncentrujemy się na:

 • radzeniu sobie z sytuacjami nowymi, zaskakującymi, także z trudnymi
 • kształtowaniu samodzielności
 • uczeniu dzieci trudnej sztuki podejmowania wyborów
 • pokazywaniu, jak należy planować swoją pracę, dzielić zadania na mniejsze, kończyć rozpoczęte etapy
 • budowaniu poczucia własnej wartości – stres nie istnieje obiektywnie, pojawia się wtedy, kiedy człowiek ocenia, że z czymś sobie nie poradzi, dlatego tak ważne jest dla nas, żeby dzieci wierzyły, że mogą i potrafią, uda im się, dadzą radę!
 • przygotowaniu do czynności i wyzwań, które na pewno będą udziałem dzieci w nauczaniu początkowym – pisania, czytania, liczenia, rozumienia istoty działań matematycznych, nazywania i rozumienia podstawowych zjawisk przyrodniczych
 • umiejętności zauważania, nazywania i chronienia swoich granic psychologicznych, wyrażania emocji i potrzeb

 

KADRA

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Kadrę pedagogiczną w Plastusiu tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli, którzy stwarzają warunki do rozwoju dziecka, uwzględniając jego potrzeby. Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci.  Poprzez zabawę mogą zmotywować się do rozwoju adekwatnego do ich wieku. Nauczycielki, które zajmują się dziećmi w przedszkolach mają duży wkład w pierwszą edukację dzieci. To w dużej mierze ich zasługą jest poczucie estetyki czy pozytywny stosunek dzieci do natury, świata przyrody, działań grupowych i wszelkiej aktywności fizycznej. Wiedząc, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nauczycielki otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują dobry kontakt z Rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennej rozmowy z nauczycielem na temat rozwoju swojego dziecka.