RYTM DNIA

700 – 800       zabawy swobodne w salach

800 – 845          zabawy integrujące grupy i gimnastyka poranna

845 – 900           I ŚNIADANIE

900 – 1030        zajęcia programowe – plan zajęć na tablicach grup

1030-1045         II ŚNIADANIE

1100-1150         spacery i zabawy swobodne na placu zabaw

1200-1230         OBIAD DWUDANIOWY

1230-1400         odpoczynek poobiedni, zajęcia programowe

1430-1500         I PODWIECZOREK

1500-1600         zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze

1630– 1645     II PODWIECZOREK

1645-1800         zabawy swobodne