Origami

Zajęcia innowacyjne

We wszystkich grupach wiekowych odbyły się zajęcia innowacyjne z  techniki składania papieru – origami. Celem tych zajęć było rozbudzenie dziecięcej wyobraźni i rozwijanie sprawności manualnej dzieci. Przedszkolaki zapoznały się z podstawowymi zasadami, które towarzyszą przy tworzeniu prac plastycznych techniką origami.

Technika origami

Origami – to stara sztuka składania papieru.  Stanowiła bardzo ważny element obyczajów i kultury ludów Dalekiego Wschodu. Obecnie składanie papieru traktowane jest jako przyjemne hobby, zabawa, jedna z form wspierania kształcenie, a nawet jako forma terapii w pracy z dzieckiem. Origami ma znaczący wpływ na  rozwój pamięci, koordynację wzrokowo – ruchową oraz stymuluje rozwój wyobraźni przestrzennej.