Teatr w Plastusiu

Program na rok 2019/2020

 

Program teatralny realizowany w Przedszkolu Niepublicznym „Plastuś”
w Warszawie skierowany jest do dzieci w wieku 5 i 6 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny zegarowej, w ramach pakietu podstawowego.

Najważniejszym zadaniem jest rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci, poprzez różne formy aktywności teatralnej. Grupa dzieci biorących udział w zajęciach zaprezentuje się na XXVI Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego „Maska 2020” w Domu Kultury „Świt”. Jednym z celów kółka teatralnego jest zapoznanie z formą artystyczną jaką jest sztuka teatralna, poznanie rodzajów teatru oraz różnorodnych środków wyrazu. Gry teatralne wszechstronnie wpływają na rozwój dziecka. Pobudzają wyobraźnię, kreatywność oraz pozwalają wyzwolić i oswoić emocje. Zadaniem nauczyciela jest pomóc dziecku przejść przez ten nieraz trudny proces. W zabawach teatralnych wykorzystywane są elementy dramy, ćwiczenia oddechowo-dykcyjne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ruchowe.

Kontakt z szeroko pojętą sztuką wyzwala pozytywne emocje i uczy wrażliwości. Pracując z dziećmi metodami teatralnymi oswajamy uczucie tremy, rozbudowujemy pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Uczestnicy kółka teatralnego biorą udział w tworzeniu małych i dużych form teatralnych od początku do końca – biorą czynny udział w tworzeniu scenografii, kostiumów, rekwizytów, mają również wpływ na scenariusz czy pomysły reżysera.

Zajęcia te stawiają na wszechstronny rozwój dziecka, na pobudzenie i wyzwolenie wyobraźni a przede wszystkim na dobrą zabawę ????

 

 

CELE OGÓLNE

 • Pobudzenie i rozwijanie zainteresowania teatrem.
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności.
 • Umożliwianie prezentacji własnych dokonań.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
 • Wzbogacanie słownictwa dzieci.
 • Pokonywanie nieśmiałości podczas występów publicznych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Doskonalenie techniki recytacji.
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu emisji głosu.
 • Rozumienie znaczenia intonacji i modulacji głosem w tworzeniu roli.
 • Budowanie świadomości własnego ciała – ruch sceniczny.
 • Doskonalenie koncentracji uwagi.
 • Przygotowanie inscenizacji w oparciu o tekst.
 • Planowanie występów dla młodszych kolegów oraz okolicznościowych przedstawień z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny.
 • Budzenie potrzeby uczestniczenia w życiu kulturalnym.
 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
 • Zapoznanie z głównymi formami teatralnymi, słownictwem i wiadomościami dotyczącymi pojęcia „teatr”