Odwiedziny strażaków

We wtorek 14 maja w obu przedszkolach mieliśmy niezwykłych gości. Strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 w Warszawie. Przedstawiciele straży zaprezentowali przedszkolakom ubranie specjalne a także sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania. Z wielką radością przymierzały ubiór strażaka, hełm, aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Spotkanie zakończyło się oglądaniem wyposażenia wozu strażackiego.

Dzięki takim spotkaniom dzieci poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka, wiedzą, jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo, szanują trudną pracę strażaka, kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach oraz zapoznają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.

Wrażenia jakie dostarczyli nam strażacy na długo pozostaną w naszej pamięci. Z całego serca dziękujemy przedstawicielom straży za przybycie i poświęcenie nam swojego cennego czasu.