Klucz do uczenia się

W ramach działań innowacyjnych zostały przeprowadzone zajęcia za pomocą programu

„Klucz do uczenia się” Galiny Dolya

to oparty na badaniach program nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pomaga im rozwijać umiejętności poznawcze, społeczno-emocjonalne,  samoregulację oraz wczesne umiejętności akademickie.