Malujemy, wycinamy, szyjemy, kleimy, układamy…

Tak ćwiczymy sprawność manualną…

Zajęcia w Plastusiu skupiają się w dużej mierze na rozwijaniu jednej z najważniejszych umiejętności, która w szkole podstawowej będzie dla naszych przedszkolaków kluczowa, mianowicie mowa o motoryce małej. Motoryka mała to przede wszystkim sprawne funkcjonowanie dłoni i palców. W związku z tym, dzieci nabierają zręczności w takich formach aktywności, jak: lepienie, malowanie, nawlekanie, wydzieranie, wycinanie, zapinanie, zawiązywanie, pisanie itp. Podstawowymi umiejętnościami rozwijanymi w trakcie doskonalenia motoryki małej są: kontrolowane i precyzyjne ruchy rąk i palców, chwytanie przedmiotów, świadome manipulowanie przedmiotem, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.