Edukacja przez ruch

Dorota Dziamska

W przedszkolu przy ul. Mehoffera w grupie „Myszki” w ramach zajęć innowacyjnych zostały przeprowadzone warsztaty metodą Doroty Dziamskiej.

Edukacja przez ruch

To system form i metod kształcenia oraz terapii, które wykorzystują naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający świat.