Aktywne słuchanie muzyki

Batii Strauss

W ramach działań innowacyjnych w przedszkolu przy ul. Mehoffera w grupie “O” zostały przeprowadzone zajęcia metodą Batii Starauss. Słuchanie muzyki integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę.