Edukacja przez ruch – metodą Doroty Dziamskiej

W ramach działań innowacyjnych zostały przeprowadzone zajęcia metodą Doroty Dziamskiej.

Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, które wykorzystują naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający świat.