Adaptacja 2019

Rozpoczęcie przygody z przedszkolem to jeden z najważniejszych etapów życia dziecka.

Adaptacja to czas zmian zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycieli.

Najważniejsze dla dziecka jest poczucie bezpieczeństwa. Aby ułatwić małym przedszkolakom wejście w całkiem nowy świat, Przedszkole Niepubliczne Plastuś zorganizowało zajęcia adaptacyjne. Spotkania odbywały się w ostatnim tygodniu sierpnia. Głównym ich celem było stworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w nowym środowisku społecznym, jakim jest przedszkole, przy pełnym zaangażowaniu i współpracy z rodzicami. Podczas zajęć adaptacyjnych dzieci i rodzice zapoznawali się z placówką przedszkolną, personelem, a także brali udział w zabawach i tańcach integracyjnych oraz zajęciach plastycznych. Dzieci chętnie słuchały wierszy, piosenek, aktywnie uczestniczyły w zajęciach naśladowczych i ruchowych, a także z przyjemnością bawiły się na placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

Był to czas pełen wrażeń, nowych doświadczeń, wyzwań… Jesteśmy przekonani, że nasze przedszkolaki i ich dzielni rodzice wkroczą z optymizmem i zaufaniem w ten nowy rok przedszkolny 🙂