Zabawy sensoplastyczne w Plastusiu

Kreatywne Plastusiaki…

Zabawy sensoplastyczne to działania plastyczne i twórczość, które wspierają rozwój poprzez stymulację zmysłów. Aktywności te mogą mieć zarówno charakter swobodny jak i nakierunkowany tematycznie. Tego typu „brudne zabawy” są uwielbiane przez nasze Przedszkolaki, ponieważ dają one wiele radości, a także niosą ze sobą niezliczone korzyści. Wspierają one między innymi rozwój małej i dużej motoryki, kreatywności, wyobraźni, samodzielności czy koncentracji uwagi. W ostatnim okresie w Przedszkolu Plastuś w ramach zabaw sensoplastycznych stworzono wiele pięknych i twórczych prac. Radosnej zabawy nie było końca. W efekcie, ubrudzone, ale szczęśliwe dzieci ciężko było oderwać od tych pasjonujących aktywności.