Z wizytą na Komisariacie Policji

Co robi Policjant ?

Przedszkolaki z grupy Zajączki i Sowy z placówki na Jagmina odwiedziły Komisariat Policji na ul. Myśliborskiej. Dzieci pod fachowym okiem policjantów zostały oprowadzone po budynku Komisariatu. Zobaczyły wyposażenie policjanta i zostały zapoznane z pracą oraz rolą jaką pełnią w naszym społeczeństwie.Tematem wiodącym spotkanie były bezpieczne zachowania na drodze, w domu, na placu zabaw, a także w kontaktach z osobami obcymi. Największą atrakcją dla dzieci okazało się wykonanie daktyloskopii. Przedszkolaki zostały poinstruowane  jak postępować, gdy zostaną zaatakowane przez zwierzę i  ćwiczyły przybieranie postaw na tzw. „żółwia”. Policjanci starali się przekazać dzieciom, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, do kogo zwrócić się o pomoc. Mówili o pracy funkcjonariuszy tak, aby dzieci wiedziały, że rolą policjanta jest nie tylko zatrzymywanie przestępców, ale także udzielanie pomocy, w tym również dzieciom.