Świat Teatru

W świat teatru wprowadzamy maluszki.

Zajęcia teatralne w naszym przedszkolu zajmują bardzo ważne miejsce dlatego od najmłodszych lat staramy się zainteresować tą  formą aktywności  i ekspresji wszystkie przedszkolaki.

Zabawy teatralne, obok książek, zabawek czy prac artystycznych, odgrywają dla dzieci bardzo istotną rolę. Wspierają rozwój intelektualny, pomagają w  kształtowaniu charakteru i osobowości. Niepozorna zabawa wpływa na rozładowanie nagromadzonych emocji, przyswajanie postaw moralnych, a także ćwiczenie zmysłu obserwacji i kształtowania zainteresowań.

Przy przygotowywaniu scenek teatralnych w warunkach przedszkolnych jedynym ogranicznikiem jest nasza wyobraźnia ????