Serce dla Seniora

Z okazji Walentynek dzieci z obu przedszkoli nie zapomniały o pensjonariuszach z pobliskiego Ośrodka Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryde przy ul. Mehoffera. Wspólnie z paniami wszystkie grupy, starannie przygotowały serca, wykonane różnymi technikami plastycznymi, które zostały wręczone tamtejszym seniorom, aby wnieść radość i uśmiech.

Celem naszej akcji było uwrażliwienie dzieci na los drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na otaczający nas świat oraz na możliwości jego zmiany poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących, a także kształtowanie postawy szacunku wobec ludzi starszych.

„Czasami wystarczy…

jeden promień słońca…

jedno miłe słowo…

jedno cieplejsze spojrzenie…

Jeden uśmiech…

Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych, którzy są obok nas”