Programowanie z elementami matematyki

Zajęcia innowacyjne

W Plastusiu na Jagmina odbyły się zajęcia innowacyjne z podstaw programowania z elementami matematyki, zajęcia te miały na celu rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, orientację  przestrzenną i  doskonalenie umiejętności  liczenia.

Dzieci poprzez zabawę z mówiącym robotem edukacyjnym DOC wypróbowały różnych sposobów gry, zaczynając nie od teorii, ale od bezpośredniego doświadczenia. Innowacyjna metodologia, która traktuje liczbę nie jako pojęcie abstrakcyjne, ale jako narzędzie interpretacji rzeczywistości i faktycznego z nią kontaktu.