Nowy NUMER KONTA

zmiana numeru konta

Od 1 czerwca 2020 r. prosimy o wpłaty czesnego, wpisowego oraz opłat za zajęcia dodatkowe

na nowy numer konta:

19 1090 1841 0000 0001 4493 1695