Kwiatowo w Plastusiu

Marzec

Już na niebie jaśniej.

Czasem słonko grzeje.

Wyjrzał z ziemi krokus,

do słonka się śmieje.

I przebiśnieg biały

na świat się gramoli.

Rozkoszować będą

Ciepłem się do woli.

I choć czasem jeszcze

śnieżek biały prószy,

to z kryjówki zając

Już wystawił uszy.

Cały świat niebawem

gdzieś w roztopach zaśnie.

Lecz mnie to nie dziwi,

bo to marzec właśnie.

                   Ewa Sujecka