Idea Montessori w Plastusiu

Elementy pedagogiki Montessori

W przedszkolu Plastuś jedna sala edukacyjna, została zaaranżowana w duchu pedagogiki Montessori. Maria Montessori – autorka słynnej metody wychowania przedszkolnego dzieci – uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dziecka. Przedszkolaki mają do dyspozycji strefy poświęcone różnym aspektom życia, w których dostępne są materiały rozwojowe, służące do nauki. Cechą pomocy jest ich prostota, precyzja i estetyka wykonania. Każda pomoc dostosowana jest do potrzeb dziecka, uwzględniając zasadę stopniowania trudności.