Godziny Zajęć Dodatkowych

MEHOFFERA

MATEMATYKA wtorki

15.00 – 15.30 – 5 latki (Sowy)

15.30 – 16.00 – 4latki (Zajączki)

16.00 – 16.30  – 6 latki (Zerówka)

TANIEC wtorki

11.45 – 12.15 – 3 latki (Myszki i Jeżyki)

15.00 – 15.30  – 4 latki (Zajączki)

15.30 – 16.00  – 5 i 6 latki (Sowy i Zerówka)

AIKIDO środy

15.00 – 15.40 – 4latki (Zajączki)

15.40 – 16.20  – 5 i 6 latki (Sowy i Zerówka)

 

JAGMINA

 

MATEMATYKA czwartki

15.30 – 16.00 – 4 latki (Jeżyki i Zajączki)

16.00 – 16.30  – 5 latki (Sowy)

TANIEC środy

9.30 – 10.00 – 3 latki (Myszki)

10.00 – 10.30 – 4 latki (Zajączki)

15.30 – 16.00  – 4 i 5 latki (Jeżyki i Sowy) 

AIKIDO wtorki

15.00 – 15.40  – 4  latki (Zajączki)

15.40 – 16.20  – 4 i 5 latki (Jeżyki,  Sowy)