Zapraszamy

Spotkania na Jagmina

 

 16 września – poniedziałek

16.00 – MYSZKI

16.30 – ZAJĄCZKI

17.00 – JEŻYKI i SOWY

 

Spotkania na Mehoffera

17 września – wtorek

16.00 – MYSZKI

16.30 – JEŻYKI

17.00 – ZAJĄCZKI

 

18 września – środa

16.30 – SOWY

17.00 – ZERÓWKA