CENNIK

WPISOWE

Wpisowe w wysokości 500,00 wpłaca się w chwili zapisania dziecka do Przedszkola i przeznaczone jest na wyprawkę plastyczną dziecka. W przypadku zachowania ciągłości umów przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu opłata wpisowa jest jednorazowa. W przypadku rozwiązania lub zerwania poprzedniej umowy z przedszkolem każda następna umowa wymaga ponownej wpłaty wpisowego.

CZESNE

Czesne za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosi 940,00 zł za każdy miesiąc, płatne z góry do 10 dnia  każdego miesiąca.

 

Wpłaty można dokonywać gotówką lub przelewem na niżej podane konto:        

  PRZEDSZKOLE    NIEPUBLICZNE   „PLASTUŚ”  M. i D. Starosta s.c.

03-131 WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 57 

 Santander Bank Polska NR: 77 1090 2851 0000 0001 3719 4458 

     / tytułem: imię i nazwisko dziecka, czesne lub zajęcia dodatkowe, grupa, miesiąc i ulica placówki, której wpłata dotyczy/

Rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapraszamy do kontaktu z dyrektorem – wysokość czesnego ustalana jest indywidualnie.